ASANSÖR FENNİ MUAYENELERİ

Asansör Fenni Muayeneleri

Asansör firmalarınca Türk Standartlarının ilgili TSE 863, TSE 1108, TSE 1812, TSE 2168 ve TSE 10922 standartlarına uygun olarak imal edilmiş ve binaya imal edilmiş her asansör için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20 Aralık 1995 tarih ve 22499 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Asansör Yönetmeliği”ne uygun olarak belediyeden veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valilikten işletme ruhsatı alınması zorunludur.

Bu Ruhsat alınırken aranan 4 şartın bir tanesi de Bakım Sözleşmesinin varlığının kontrolüdür. Hazırlanan bu yönetmeliğe göre her asansör için bakım ve onarım sorumluluğunu taşıyan asansör firmasıyla yazılı bir anlaşma yapılmalıdır. Garanti süresi boyunca bakımı üstlenen firma asansörü yapan firma olmalıdır ve daha sonradan başka bir firma bakımı üstlenebilmektedir. Bakımcı firma asansör tesisi için yedek parça stoku bulundurmayı taahhüt etmeli ve değiştireceği parçalar tesisin orijinal malzemelerden olmalıdır.

Asansör bakım firması asansöre bakım periyodunu belirtmelidir hükmü bulunan yönetmelikte bu bakım aralığı açık olarak belirtilmemesine karşı TSE 2168 standardında elektrikle çalışan ansan ve yük asansörlerinin bakım aralığı en az bir ay hükmü bulunmaktadır. Uygulanacak bakım TSE 2168 standardında verilen asansör bakım kurallarına ve TSE 10922 standardında verilen hususlara uygun olmalıdır.

Bakım işleri elektrikle çalışan insan ve yük asansörleri için en az ayda bir yapılmalıdır. Her asansörün bakımı bakım talimatında bulunan hususlara uygun olarak bakım yapmakla yetkili kişiler olan bakım personeli ve yapmalı ve her bakım sonucu bakım raporu ile tespit edilmelidir.

TALEP FORMU